Liittyminen

Voit liittyä SATYn jäseneksi täyttämällä Tieteentekijöiden liiton www-sivulta löytyvän jäsenlomakkeen.

Mikäli vaihdat liittoa, edellisen liiton jäsenyys kannattaa päättää samalle päivälle kun SATYn jäsenyys alkaa, jotta työttömyyskassan jäsenyys ei katkea. Huom! Mikäli olet apurahatutkija ja kuulut jo johonkin muuhun liittoon, vaihda liittoa vasta apurahakautesi päätyttyä ja palattuasi palkkatyöhön.

Hallitus käsittelee uudet jäsenanomukset kokouksissaan noin kerran kuussa. Jäseneksi hyväksytyt saavat postitse lisätietoa yhdistyksestä ja jäseneduista sekä ohjeet jäsenmaksujen suorittamista varten.