Mikä SATY?

  • Oletko akatemiatutkija tai tutkijatohtori?
  • Työskenteletkö tutkijana tutkimuslaitoksessa?
  • Oletko projektitutkija?
  • Tutkitko apurahan turvin kotimaassa tai ulkomailla?
  • Oletko tutkijakoulutettava tai vasta tutkijanuraa harkitseva opiskelija?
  • Tiesitkö, että SATY on kaikkien tutkijoiden valtakunnallinen etujärjestö?

SATY perustettiin alunperin Suomen Akatemian virkatutkijoiden ja Suomen Akatemian tutkimusprojekteissa työskentelevien tutkijoiden valtakunnalliseksi etujärjestöksi vuonna 1972. Sittemmin SATY on laajentunut muidenkin akateemisten tutkijoiden järjestöksi.

SATY on Tieteentekijöiden liiton jäsenjärjestö. Tieteentekijöiden liitto kuuluu AKAVAan ja sillä on kaksoisjärjestäytymissopimus useiden akavalaisten koulutusalapohjaisten järjestöjen kanssa. Kaksoisjärjestäytymissopimus merkitsee alennuksia jäsenmaksuissa ja mahdollisuutta toimia molemmissa järjestöissä.

SATYn tavoitteena on parantaa tutkijoiden ja tutkimuksen asemaa ja yleistä arvostusta yhteiskunnassa. Yhteistyössä Suomen Akatemian, yliopistojen, opetusministeriön ja tutkimuslaitosten kanssa SATY vaikuttaa tutkimuspolitiikkaan ja pyrkii turvaamaan tasapuolisesti eri tieteenalojen tutkijoiden työmahdollisuuksia, edistämään tasa-arvoa ja kehittämään palkkausta sekä turvaamaan tutkijoille kunnolliset työskentelytilat ja -laitteet.

Tutkijoiden lyhytaikaisten ja epävarmojen työsuhteiden vuoksi monien tärkein jäsenyyden motiivi on ansiosidonnainen työttömyysturva. SATYn jäsenet kuuluvat Opettajien työttömyyskassaan. Lähempiä tietoja työttömyysturvasta saat yhdistyksen sihteeriltä. SATYlta saat neuvonnan lisäksi myös juridista apua epäselvissä tai kiistanalaisissa työsuhde-, työväline- ja palkka-asioissa.

SATYn kautta avautuu valtakunnallinen, monitieteinen tutkijaverkosto. SATYn ja Tieteentekijöiden liiton järjestämissä tilaisuuksissa ja tapaamisissa on mahdollisuus kohdata eri alojen tutkijoita ja parhaita asiantuntijoita maan eri puolilta. Paikallista toimintaa järjestetään useissa yliopistoissa. Jäsenet voivat toimia myös SATYn hallituksessa. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita toimimaan SATYssa yhdessä tutkijakollegoidensa kanssa.

SATYn jäsenenä olet oikeutettu kaikkiin Tieteentekijöiden liiton jäsenetuihin.

Tervetuloa jäseneksi!