SATY tutkimuslaitoksissa

Tutkimuslaitoksissa työskentelevien tutkijoiden edunvalvonta

Tutkimuslaitoksissa työskentelevien tutkijoiden edunvalvonta

Tutkijan työ on mielenkiintoista ja haasteellista. Työskentelyolosuhteet, palkkaus ja takeet työn jatkuvuudesta vastaavat kuitenkin vain harvoin tutkijan työlleen antamaa tuntimäärää ja henkistä panostusta. Aivan liian usein tutkija joutuu ajamaan yksin näitä ja muita etujaan ilman organisoidun edunvalvonnan apua tehdessään työtään yliopistojen ja korkeakoulujen ulkopuolella. Myös tutkijan työttömyysturva voi olla puutteellinen.

SATY on tehnyt jo vuodesta 1972 asti työtä tutkijoiden tasa-arvoisen aseman, työsuhde-etujen ja työhyvinvoinnin parantamiseksi sekä vaikuttanut aktiivisesti tutkimuspolitiikkaan. SATY on kiinnittänyt
erityistä huomiota apurahatutkijoiden ja määräaikaisten tutkijoiden asemaan ja työttömyysturvaan.
Meille on kertynyt tästä työstä enemmän kokemusta kuin millekään muulle alan ammattijärjestölle. Jäseniämme on jo parissakymmenessä tutkimuslaitoksessa. Nämä tutkijat ovat meille tärkeitä: heidän edunvalvontansa tukena SATYssa toimii tutkimuslaitosvaliokunta.

SATY on Tieteentekijöiden liiton ja sitä kautta Akavan jäsenjärjestö. Meidän kauttamme tutkimuslaitosten tutkijat saavat käyttöönsä myös Tieteentekijöiden liiton edunvalvontapalvelut. Näiden työsuhteeseen liittyvien tukipalveluiden lisäksi järjestämme valtakunnalliselle ja monitieteelliselle jäsenistöllemme yhteistä sosiaalista toimintaa ja teemme selvityksiä tutkijoiden asemasta ja ongelmista. SATYn tilaisuuksiin ja tutkijaverkostoon osallistumalla voit tutustua eri aloilla toimiviin muihin tutkijoihin.

SATYn jäsenyyden kautta saataviin etuihin kuuluvat:

1. Neuvonta ja tuki edunvalvonnassa ja työsuhdeturvassa
2. Neuvonta ja tuki työsuhteeseen ja palkkaan liittyvissä ongelmatilanteissa
3. Työttömyyskassan tuki, ansiosidonnainen työttömyysturva
4. Lakimiehen puhelinneuvontapalvelut, myös yksityiselämään liittyvissä asioissa
5. Vastuu- ja oikeusturvavakuutus
6. Vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus
7. Apurahatutkijan tietopaketti ja muita oppaita
8. Akava-kalenteri ja Acatiimi lehti

SATYn jäseneksi liittyminen tapahtuu täyttämällä jäsenlomakkeen, joka löytyy
Liittyminen ja jäsenmaksut -sivulta ja lähettämällä sen sihteerille.

Tervetuloa SATYn jäseneksi tekemään yhdessä työtä tutkimuslaitosten tutkijoiden aseman parantamiseksi!