Toiminta

SATYn toimintaan kuuluu tiukkaa edunvalvontaa ja mukavaa yhdessäoloa. Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan Ajankohtaista-sivulla sekä yhdistyksen sähköpostilistalla. Listalle voi liittyä ottamalla yhteyttä sihteeriin.

SATYn hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Hallitus keskustelee ajankohtaisista edunvalvonta-asioista ja suunnittelee toimintasuunnitelman puitteissa yhdistyksen toimintaa. Hallitus myös hyväksyy uudet jäsenet. SATYlla on jäsen Tieteentekijöiden liiton hallituksessa ja yhdistys on muutenkin aktiivinen vaikuttaja liiton sisällä.

SATY on järjestänyt talviseminaareja Suomen Akatemian kanssa. Seminaareissa käsitellään ajankohtaisia akatemiatutkijoiden asemaan, Suomen Akatemian toimintaan ja rahoitukseen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi SATY järjestää tarpeen ja kiinnostuksen mukaan seminaareja yhdessä muiden Tieteentekijöiden liiton jäsenjärjestöjen tai tiedemaailmaan liittyvien yhdistysten kanssa.

SATY huolehtii myös jäsentensä fyysisestä kunnosta. SATYlla on Helsingissä sählyvuoro torstaisin kello 18-19. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan yhdistyksen sähköpostilistalla ja kotisivuilla. Pelaamaan ovat tervetulleita kaikki jäsenet, pelikokemuksesta riippumatta.

SATYn  toimintasuunnitelma kertoo yhdistyksen kuluvalle vuodelle tekemistä suunnitelmista.

Menneeseen toimintaan taas voi tutustua aiempien vuosien toimintakertomuksista.