SATY på svenska

Denna sida uppdateras inte! Välkommen att besöka oss på www.tieteentekijoidenliitto.fi

Finlands akademiska forskarförening r.f. har som mål att främja forskarnas och forskningens ställning och allmänna uppskattning i samhället.

Till föreningen hör akademiska forskare, forskare vid forskningsinstitut och universitet samt stipendietagare. Föreningen har ingått ett förtroendeavtal med Finlands Akademi. För en tjänsteforskare vid Finlands Akademi är ett medlemskap i föreningen den enda möjligheten att bevaka sina personliga intressen.

Föreningen grundades år 1972 under namnet Forskarnas förening vid Finlands Akademi. I och med att finansieringen av forskningen har ändrats har föreningen också blivit en intressebevakare för alla som forskar med stöd av s.k. extern financiering. Numera har föreningen också många medlemmar som forskar vid forskningsinstitut och annanstans utanför universiteten. Föreningens främsta mål är att förbättra alla forskares ställning.

Finlands akademiska forskarförening r.f. är Forskarförbundets medlemsorganisation, och som föreningsmedlem har du rätt till alla medlemsförmåner som förbundet erbjuder. Vår centralorganisation Akava bevakar de högutbildades intressen. Som medlem i föreningen får du också juridisk rådgivning såväl i anställningsfrågor som i olika livssituationer.

På grund av forskarnas kortvariga och osäkra anställningsförhållanden är det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet en viktig förmån för dem. Föreningens medlemmar hör till Lärarnas arbetslöshetskassa. Närmare information om arbetslöshetsskyddet får du av föreningens sekreterare.

Föreningen öppnar vägen till ett riksomfattande tvärvetenskapligt forskarnätverk, och i föreningens och Forskarförbundets seminarier och mötestillfällen har du möjlighet att träffa forskare och de bästa experterna från olika områden i Finland.

Du kan bli medlem i föreningen genom att fylla i en medlemsblankett. Medlemsavgiften betalas smidigast genom att arbetsgivaren innehåller den i samband med löneutbetalningen. För att kunna göra det måste arbetsgivaren först få en fullmakt av dig.

Kontakta oss:

E-postadressen till föreningens styrelse: hallitus(at)saty.info

 

Ordförande Mika Helander
puheenjohtaja(at)saty.info
tfn 050 491 3835

Ordföranden besvarar alla frågor som gäller intressebevakning och föreningens verksamhet.