SATY

Näitä sivuja ei enää päivitetä, uudet sivut löytyvät täältä.

 

Suomen akateemisten tutkijoiden yhdistys (SATY)

Suomen akateemisten tutkijoiden yhdistyksen tavoitteena on parantaa tutkijoiden ja tutkimuksen asemaa ja yleistä arvostusta yhteiskunnassa.

SATY:yn kuuluu akatemiatutkijoita, apurahatutkijoita, tutkimuslaitoksissa työskenteleviä sekä yliopistojen palveluksessa olevia tutkijoita. Kaikkien tutkimustyötä tekevien aseman parantaminen on SATY:lle ensisijaisen tärkeää.

SATY on Tieteentekijöiden liiton jäsenjärjestö, ja SATY:n jäsenenä olet oikeutettu kaikkiin liiton jäsenetuihin. Keskusjärjestömme on korkeasti koulutettujen edunvalvoja Akava. SATY:n kautta saat myös juridista apua niin työsuhdeasioissa kuin henkilökohtaisen elämän eri tilanteissa.

SATY:n kautta avautuu valtakunnallinen, monitieteinen tutkijaverkosto. SATY:n ja Tieteentekijöiden liiton järjestämissä tilaisuuksissa ja tapaamisissa on mahdollisuus kohdata eri alojen tutkijoita ja parhaita asiantuntijoita maan eri puolilta.

Finlands akademiska forskarförening (SATY)

Finlands akademiska forskarförening har som mål att främja forskarnas och forskningens ställning och allmänna uppskattning i samhället.

Till föreningen hör akademiska forskare, forskare vid forskningsinstitut och universitet samt stipendietagare. Föreningen har ingått ett förtroendeavtal med Finlands Akademi. För en tjänsteforskare vid Finlands Akademi är ett medlemskap i föreningen den enda möjligheten att bevaka sina personliga intressen.

Läs mer…

Finnish Association of Academic Researchers (SATY)

Finnish Association of Academic Researchers seeks to improve the status of researchers and research in universities, research institutes and in society in general.Among SATY’s membership, Academy of Finland Research Fellows, university researchers and those working at various research institutes are the largest groups. SATY negotiates with the Academy of Finland regarding the terms of employment of Academy Research Fellows.

SATY’s focus is primarily on the terms of employment and work environment of researchers who are externally funded (e.g. Academy of Finland projects; personal grants and scholarships). During the last two decades, research institutes outside of universities have also become increasingly significant in SATY’s activities.

Read more…

  • Kaikki luokasta

    • Ei kategorioita
  • Kuukauden artikkelit